Ferral Components erbjuder högklassiga metallkomponenter och kontraktstillverkning till olika industrisektorer, såsom verkstads-, varvs-, olja och gas-, kemi- samt pappers- och cellulosaindustrin.

toimintaalue_se