Om Ferral

När du behöver kundspecificerade komponenter eller andra specialprodukter har vi en unik kompetens och erfarenhet inom produktion, lagerhållning och logistik som ger dig valfria lösningar.

Ferral Components levererar högkvalitativa metallkomponenter och underleverantörstjänster till flera olika industrisektorer, såsom maskin-, varvs-, olje- & gas-, kemikalie- samt pappers- & massaindustrin.

logo

Ferral Components är en del av Nordic Flanges Group

Ferral Components är en del av den svenska industrikoncernen Nordic Flanges Group tillsammans med systerföretag i Kronoby och Örnsköldsvik.

abb

En av våra långvariga kunder är ABB Oy Motors and Generators i Helsingfors, till vilken vi levererar ett stort antal komponenter.

”Kundorienterad, krävande produktion kräver ett utmärkt samarbete med våra underleverantörer. Kvaliteten och leveranssäkerheten får inte äventyras. Vid behov förväntar vi oss också ett snabbt och flexibelt svar. Tillsammans med oss måste våra underleverantörer möta globala utmaningar genom förbättrad produktivitet, upphandling och effektiva processer.”

Business Area – Nordic Flanges Group

Ferral map