Ferral Components – Din samarbetspartner inom metallkomponenter och kontraktstillverkning

Vi värdesätter din verksamhet. Ferral Components vill vara en ledande leverantör av metallkomponenter och kontraktstillverkning i Norden. Vi är en pålitlig och ansvarsfull aktör. Vår verksamhet följer ett certifierat ledningssystem som överensstämmer med internationellt erkända kvalitets- och miljöstandarder samt kvalitetsstandarder för svetsning.

Ferral Components erbjuder ett brett sortiment av högklassiga metallkomponenter samt kontraktstillverkning till olika industrisektorer, såsom verkstads-, varvs-, olja och gas-, kemi- samt pappers- och cellulosaindustrin.

Vi har också åtagit oss att främja och tillämpa säkra arbetsmetoder och förfaranden i all verksamhet för att minska och förebygga arbetsrelaterade risker och olycksfall i arbetet. Vi följer alla relevanta lagar och förordningar i vår verksamhet.

Ferral Components grundades ursprungligen 1957. I dag ingår vi i den svenska industrigruppen Nordic Flanges Group som utöver oss har dotterbolag i Kronoby och Örnsköldsvik.

AVANCERADE MATERIAL

AVANCERADE MATERIAL

Vi är en certifierad tillverkare av ett brett urval av material. Vi vet hur dessa material ska tillämpas för att möta kundernas specifika behov.

STARK FOKUS PÅ TEKNIK

STARK FOKUS PÅ TEKNIK

Vi samarbetar tätt med våra kunder, deltar i tekniska arbeten och erbjuder tjänster inom konceptutveckling och prototypning.

EFFEKTIV PRODUKTION

EFFEKTIV PRODUKTION

Vi har en modern maskinpark och våra medarbetare är utbildade inom de nyaste produktionsmetoderna.

HÖGKLASSIGA RESULTAT

HÖGKLASSIGA RESULTAT

Vi är en pålitlig och ansvarsfull aktör. Vår verksamhet följer ett certifierat ledningssystem som överensstämmer med internationellt erkända kvalitets- och miljöstandarder samt kvalitetsstandarder för svetsning.

KOSTNADSEFFEKTIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

KOSTNADSEFFEKTIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Med vår unika kompetens och erfarenhet inom produktion, lagerhållning och logistik kan vi ge dig alternativa och kostnadseffektiva lösningar.

SNABBA LEVERANSER

SNABBA LEVERANSER

Vi levererar nödvändiga komponenter från vårt lager utan dröjsmål.