Ferral Components – Din partner inom metallkomponenter och kontraktstillverkning.

Vi värdesätter ditt företag. Ferral Components vill vara den ledande leverantören av metallkomponenter och kontraktstillverkare i Norden. Vi arbetar pålitligt och ansvarsfullt enligt certifierade ledningssystem som uppfyller kraven på internationellt erkända kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

Ferral Components erbjuder ett brett urval av metallkomponenter av hög standard samt tillverkningstjänster till olika industrisektorer, t.ex. maskin-, varvs-, olje- och gas-, kemikalie-, pappers- och massaindustrin.

Vi har också åtagit oss att främja och tillämpa säkra arbetsmetoder och rutiner i all verksamhet för att minska och förebygga arbetsrelaterade risker och olyckor. All vår verksamhet följer relevanta lagar och förordningar.

Ferral Components grundades ursprungligen 1957. Idag är vi en del av den svenska industrikoncernen Nordic Flanges Group tillsammans med systerbolag i Kronoby och Örnsköldsvik.

AVANCERADE MATERIAL.

AVANCERADE MATERIAL.

Vi är en certifierad tillverkare av ett stort antal produkter i olika materialkvaliteter. Vi förstår de specifika behoven i kundens tillämpning.

STARKT FOKUS PÅ TEKNIK

STARKT FOKUS PÅ TEKNIK

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder, deltar i konstruktionsarbete och tillhandahåller koncept- och prototyptjänster.

EFFEKTIV TILLVERKNING

EFFEKTIV TILLVERKNING

Vi har en modern maskinpark och utbildar vår personal i de senaste produktionsmetoderna.

HÖGKVALITATIV PRODUKTION

HÖGKVALITATIV PRODUKTION

Vi arbetar på ett tillförlitligt och ansvarsfullt sätt enligt ett certifierat ledningssystem som uppfyller kraven i internationellt erkända standarder för kvalitet, miljö och svetsning. Vi har också ett certifierat system för arbetsmiljö och säkerhet.

KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTION AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER.

KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTION AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER.

Vi har kompetens och erfarenhet av produktion, lagerhållning och logistik som ger optimala och kostnadseffektiva lösningar.

SNABBA LEVERANSER

SNABBA LEVERANSER

Vi tillhandahåller omedelbara leveranser av nödvändiga komponenter från vårt lager.