Laadunvarmistus
Kaikki teräsmateriaalit
Rikkova aineenkoetus: myötöja murtolujuus, venymä, kurouma ja iskusitkeys Charpy V; kovuuskoe (Brinell); makro- ja mikrorakennetutkimukset; raerajakorroosiokoe.

Duplex

Vetokoe korotetussa lämpötilassa ja ferriittipitoisuuden määrittäminen.

Lisätestaus
Rikkomaton aineenkoetus: VT (visuaalinen tarkastus), PT (tunkeumanestetarkastus), UT (ultraäänitarkastus) ja RT (röntgentarkastus); iskukoe madalletussa lämpötilassa.

Mittatarkastus
Faro 7-akselinen mittavarsi 2,4 m; Trimos Horizon 1000 (mittalaitteiden kalibrointi).